Abs plast temperatur ABS - akrylnitrilbutadienstyren


abs plast temperatur

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Lego_Color_Bricks.jpg/220px-Lego_Color_Bricks.jpg


ABS | Polymertyper - Resinex Kapslingar i polystyren PS med hög slaghållfasthet finns också tillgängliga. Polykarbonat är ett amorft termoplast material vars höga temperaturbeständighet och goda fysiska egenskaper gör det temperatur ett ypperligt plast för kapslingar. Temperatur kan uthärda stora temperaturändringar och dess abs elektriska egenskaper påverkas inte av fukt. Som ett självsläckande material behöver polykarbonatet inte någon skyddande plast. ABS är ett annat amorft termoplast material med goda fysiska egenskaper och god resistens abs kemiska angrepp. Det är ett ypperligt lågpris material för tillämpningar inomhus. guerir mycose pied


5 6 7 8 9 10 11 12 13